НАРЕДБА № 4 ЗА БАЗИСНИТЕ ПАЗАРНИ ЦЕНИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД /отменена с Решение №707/29.11.2017г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/