Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград / Приета с Решение №827/27.04.2018г.

Файлове:

Наредба №28 за условията, критериите  и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград / Приета с Решение №827/27.04.2018г. Наредба №28 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград / Приета с Решение №827/27.04.2018г.

https://www.livechatalternative.com/