Сайтът е в процес на обновяване!

НАРЕДБА №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград /приета с Р-е №732/29.07.2010год., Изменена

Файлове:

НАРЕДБА №14
за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране,
претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград
/приета с Р-е №732/29.07.2010год., Изменена НАРЕДБА №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград /приета с Р-е №732/29.07.2010год., Изменена