ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 07.11.2007- 31.08.2008 год.

Файлове:

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 07.11.2007- 31.08.2008 год. ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 07.11.2007- 31.08.2008 год.

https://www.livechatalternative.com/