Сайтът е в процес на обновяване!

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2013-31.12.2013 г. /приет с решение №721/29.01.2014 г./

Файлове:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2013-31.12.2013 г. /приет с решение №721/29.01.2014 г./ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2013-31.12.2013 г. /приет с решение №721/29.01.2014 г./