Сайтът е в процес на обновяване!

Отчет за работата на Комисията за обществен ред и сигурност в община Свиленград за 2013 г.

Файлове:

Отчет за работата на Комисията за обществен ред и сигурност в община Свиленград за 2013 г. Отчет за работата на Комисията за обществен ред и сигурност в община Свиленград за 2013 г.