ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014-31.12.2014 г. /приет с решение №1041/28.01.2015 г./

Файлове:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014-31.12.2014 г. /приет с решение №1041/28.01.2015 г./ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014-31.12.2014 г. /приет с решение №1041/28.01.2015 г./

https://www.livechatalternative.com/