ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015г.-30.06.2015 г. /приет с решение №1174/29.07.2015 г./

Файлове:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015г.-30.06.2015 г. /приет с решение №1174/29.07.2015 г./ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015г.-30.06.2015 г. /приет с решение №1174/29.07.2015 г./

https://www.livechatalternative.com/