Отчет за дейността на Общински съвет и неговите Постоянни комисии за периода от 01.07.2015г.-30.09.2015г./Приет с Решение №1263/21.10.2015г. и

Файлове:

Отчет за дейността на Общински съвет и неговите Постоянни комисии за периода от 01.07.2015г.-30.09.2015г./Приет с Решение №1263/21.10.2015г.  и Отчет за дейността на Общински съвет и неговите Постоянни комисии за периода от 01.07.2015г.-30.09.2015г./Приет с Решение №1263/21.10.2015г. и

https://www.livechatalternative.com/