Отчет за дейността на ОбС-Свиленград и неговите постоянни комисии, мандат 2015-2019г. за периода от 01.01.16г. до 30.06.16г. , приет с Решение №261/27.07.16г.

Файлове:

Отчет за дейността на ОбС-Свиленград и неговите постоянни комисии, мандат 2015-2019г. за периода от 01.01.16г. до 30.06.16г. , приет с Решение №261/27.07.16г. Отчет за дейността на ОбС-Свиленград и неговите постоянни комисии, мандат 2015-2019г. за периода от 01.01.16г. до 30.06.16г. , приет с Решение №261/27.07.16г.

https://www.livechatalternative.com/