Отчет за дейността на ОбС-Свиленград и неговите постоянни комисии, мандат 2015-2019г. за периода от 01.07.16г. до 31.12.16г. , приет с Решение №449/28.02.17г.

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/