Сайтът е в процес на обновяване!

Отчет за дейността на ОбС-Свиленград и неговите постоянни комисии, мандат 2015-2019г. за периода от 01.01.17г. до 30.06.17г. , приет с Решение №625/26.07.17г.

Файлове:

Отчет за дейността на ОбС-Свиленград и неговите постоянни комисии, мандат 2015-2019г. за периода от 01.01.17г. до 30.06.17г. , приет с Решение №625/26.07.17г. Отчет за дейността на ОбС-Свиленград и неговите постоянни комисии, мандат 2015-2019г. за периода от 01.01.17г. до 30.06.17г. , приет с Решение №625/26.07.17г.