Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.07.2018г. -31.12.2018г./ приет с Решение №1050/30.01.19г.

Файлове:

Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.07.2018г. -31.12.2018г./ приет с Решение №1050/30.01.19г. Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.07.2018г. -31.12.2018г./ приет с Решение №1050/30.01.19г.

https://www.livechatalternative.com/