Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2019г. -30.06.2019г./ приет с Решение №1225/31.07.19г.

Файлове:

Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2019г. -30.06.2019г./ приет с Решение №1225/31.07.19г. Отчет за дейността на Общински съвет - Свиленград и неговите постоянни комисии за периода 01.01.2019г. -30.06.2019г./ приет с Решение №1225/31.07.19г.

https://www.livechatalternative.com/