Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с решение № 109 от 24. 02. 2020г. на Общински съвет- Свиленград

Файлове:

https://www.livechatalternative.com/