Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, приет с решение № 372/ 25. 11. 2020г. на ОбС- Свиленград

Файлове:

pravilnik za izm na PODOBSNKBOA.pdf pravilnik za izm na PODOBSNKBOA.pdf

https://www.livechatalternative.com/