ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ, ОТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОБУЧАВАЩИ СЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ „МЕДИЦИНА“ И „ЗДРАВНИ ГРИЖИ“

Файлове:

Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на стипендии за студенти.docx Правилник за изменение и допълнение на Правилник за отпускане на стипендии за студенти.docx

https://www.livechatalternative.com/