ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" -ГР. СВИЛЕНГРАД

Файлове:

Правилник за изменение и допълнение ОП БО.docx Правилник за изменение и допълнение ОП БО.docx

https://www.livechatalternative.com/