Правилник за изменение на Правилник за изменение на правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на общ. Свиленград / приет с Решение №1187/29.05.2019г. на ОбС – Свиленград, изм. с Решение

Файлове:

pravilnik za izm na pravilnika za EFP.pdf pravilnik za izm na pravilnika za EFP.pdf

https://www.livechatalternative.com/