Правилник за организацията и дейността на ОбС-Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /последна актуализация с Решение №109/24.02.2020г.

Файлове:

PODOSNKVOA  -109-24_02_20.pdf PODOSNKVOA -109-24_02_20.pdf

https://www.livechatalternative.com/