Правилник за организацията и дейността на ОбС-Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /последна актуализация с Решение №372/25.11.2020г.

Файлове:

PODOSNKVOA  -372-25_11_20.pdf PODOSNKVOA -372-25_11_20.pdf

https://www.livechatalternative.com/