Правилник за организацията и дейността на ОбС-Свиленград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /приет с Решение №782/12.01.2022г.

Файлове:

Правилник -12_01_2022.pdf Правилник -12_01_2022.pdf

https://www.livechatalternative.com/