Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград, приет с Решение №1187/29.05.19г. на ОбС - Свиленград, изм. с Решение №239/29.07.20г. на ОбС - Свиленград

Файлове:

Правилник новородени деца.pdf Правилник новородени деца.pdf

https://www.livechatalternative.com/