Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на общ. Свиленград

Файлове:

Правилник за еднокр_ помощ - 2023г_.pdf Правилник за еднокр_ помощ - 2023г_.pdf

https://www.livechatalternative.com/