ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" -ГР. СВИЛЕНГРАД

Файлове:

Правилник  ОП БО 24_02_2023г_.docx Правилник ОП БО 24_02_2023г_.docx

https://www.livechatalternative.com/