ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ" -ГР. СВИЛЕНГРАД

Файлове:

18_09_2023 pravilnik-op-bo-1382-30_08_2023.docx 18_09_2023 pravilnik-op-bo-1382-30_08_2023.docx

https://www.livechatalternative.com/