Сайтът е в процес на обновяване!

Община Свиленград приключи успешно проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

Постигнатите цели и резултати по реализиран проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград”, Договор № BG16M1OP002-2.005-0010, бяха представени на заключителна пресконференция, която се проведе на 21.09.2020 г. в голямата зала на Общинска администрация – Свиленград. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Околна…

Община Свиленград откри компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев преряза лентата на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци за територията на общината. Официалната церемония се проведе на 17.09.2020 година. Събитието е организирано по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград”, съгласно…

Осем блока в кварталите „Простор” и „Изгрев” ще санира общината

Нови осем жилищни блока ще бъдат санирани по проекти на общината. Свиленград е сред 11-те общини в България, които получиха одобрение за финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“  Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изпълнението на  два проекта на общината по процедура „Енергийна ефективност в…

Община Свиленград завърши успешно изпълнението на проект за превенция и управление на риска от наводнения на язовир „Келанджика” край село Димитровче

Заключителна пресконференция по проект №BG16M1OP002-4.004-0006 „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика” се проведе на 28.07.2020 г. от 11:00 часа в голямата заседателна зала на ОбА – Свиленград, ет.1. Проектът е  финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално…

Съобщения

Община Свиленград съобщава за установена кражба на техническо съоръжение от язовир "Келанджика", което възпрепятства функционирането на оповестителната система при наводнения

Община Свиленград съобщава, че на 12.08.2020г. бе установено, че е отнет без знанието и позволението на общината фотоволтаичен модул, част от изградената оповестителна система на язовир ”Келанджика” по проект №BG16M1OP002-4.004-0006  „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”…

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на събеседване с подалите заявления за участие по проект „Осигуряване на достъп до заетост в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на  Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура на подбор на проекти  BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал- Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал,  реализиран в рамките на приоритетна ос 1 ”Подобряване достъпа до заетост и…

Община Свиленград стартира прием на заявления за включване в заетост на безработни лица по проект „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград”

    Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01 „Осигуряване на достъп до заетост в община Свиленград”, реализиран в рамките приоритетна ос 1  „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, чрез ВОМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, стартира прием на…