Сайтът е в процес на обновяване!

Проектът „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев” бе представен на начална пресконференция

      Проектът „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев”, АДБФП BG16RFOP001-2.003-0006-С01, по процедура„Енергийна ефективност в периферните райони-3”, по ОП “Региони в растеж” 2014- 2020 бе представен на начална пресконференция за медии и граждани от ръководителя му Светлана Динкова. Събитието се проведе на 24.11.2020 г.…

На начална пресконференция бе представен проектът „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. "Простор"

На 24.11.2020 г. се проведе начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. "Простор", АДБФП BG16RFOP001-2.003-0007-С01,  по Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, по ОП “Региони в растеж” 2014-2020. Началната пресконференция бе водена от ръководителя на проекта Светлана Панайотова. Бeнефициент по проекта е Община Свиленград. Срокът…

Две нови спортни площадки за любителите на спорта в Свиленград изгради общината

Приключи изпълнението на спортните площадки, изградени по проект на община Свиленград, финансирани по ПРСР 2014-2020, съгласно сключен АДБФП № BG06RDNP001-7.007-0003-C01/20.05.2019г. Съгласно инвестиционния проект са изградени  площадка за футбол  и площадка за баскетбол . Спортната площадка за футбол е с настилка от  изкуствена трева, а площадката за баскетбол е с акрилно…

Общината ще изгради нова детска градина „Снежанка” със средства от Министерството на образованието и науката

          Община Свиленград ще започне изграждането на нова детска градина „Снежанка”, след като необходимите за това средства бяха отпуснати от Министерството на образованието и науката. 2 000 000 лева безвъзмездна финансова помощ са осигурени по програмата на министерството  „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2022 г.), модул…

Съобщения

Прессъобщение за начална пресконференция по проект „Eнергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. "Изгрев"

  П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми дами и господа,          Информираме Ви, че на 24.11.2020г. от 15:00 ч. в залата на Общинска администрация Свиленград, етаж 1 ще се проведе начална пресконференция по проект: „Eнергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в…

Прессъобщение за начална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. "Простор"

    П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми дами и господа, Информираме Ви, че на 24.11.2020г. от 14:00 ч. в залата на Общинска администрация Свиленград, етаж 1 ще се проведе начална пресконференция по проект: „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.…

Община Свиленград съобщава за установена кражба на техническо съоръжение от язовир "Келанджика", което възпрепятства функционирането на оповестителната система при наводнения

Община Свиленград съобщава, че на 12.08.2020г. бе установено, че е отнет без знанието и позволението на общината фотоволтаичен модул, част от изградената оповестителна система на язовир ”Келанджика” по проект №BG16M1OP002-4.004-0006  „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”…

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на събеседване с подалите заявления за участие по проект „Осигуряване на достъп до заетост в Община Свиленград”

  Община Свиленград съобщава, че във връзка с реализацията на  Договор № BG05M9OP001-1.046-0001-C01, финансиран по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура на подбор на проекти  BG05M9OP001-1.046 МИГ Свиленград-Ареал- Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал,  реализиран в рамките на приоритетна ос 1 ”Подобряване достъпа до заетост и…