ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ за разработване на интегриран проект "Екосистемен подход за адаптация към изменението на климата и управление на риска от наводнения в ИБР на България"

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ за разработване на интегриран проект

Файлове:

Заключителна среща. Заключителна среща.

Информация за проекта Информация за проекта

Инфо_Лайф Инфо_Лайф

https://www.livechatalternative.com/