Наредба за изменение и допълнение на Наредба №14 за условията и реда на изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Свиленград.

Файлове:

dokladna zapiska Naredba 14.pdf dokladna zapiska Naredba 14.pdf

https://www.livechatalternative.com/