П Р О Е К Т НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

Файлове:

проект на наредба 2- 29 май 2020.pdf проект на наредба 2- 29 май 2020.pdf

https://www.livechatalternative.com/