П Р О Е К Т НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №21 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. СВИЛЕНГРАД

Файлове:

Проект за изменение и допълнение на Наредба №21 -converted.pdf Проект за изменение и допълнение на Наредба №21 -converted.pdf

https://www.livechatalternative.com/