Прект за приемане на Наредба за управление на горските територии-собственост на Община Свиленград, в едно с мотиви към същия

Файлове:

ПРОЕКТ НАРЕДБА ГОРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД.docx ПРОЕКТ НАРЕДБА ГОРИ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД.docx

ДОКЛАДНА ЗА ПРИЕМАНЕ  НА НАРЕДБА ЗА ГОРИТЕ.docx ДОКЛАДНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ГОРИТЕ.docx

https://www.livechatalternative.com/