Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград

Файлове:

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №10

Мотиви за приемане  на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 Мотиви за приемане на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10

https://www.livechatalternative.com/