Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград

Файлове:

2020_ДЗ ОбС Промени в Наредба №10 (4).pdf 2020_ДЗ ОбС Промени в Наредба №10 (4).pdf

https://www.livechatalternative.com/