Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Свиленград

Файлове:

Proekt na Naredba za imenenie i dopulnenie na Naredba 10 - 24_02_2022.docx Proekt na Naredba za imenenie i dopulnenie na Naredba 10 - 24_02_2022.docx

Motivi Proekt na Naredba za imenenie i dopulnenie na Naredba 10 - 24_02_2022.docx Motivi Proekt na Naredba za imenenie i dopulnenie na Naredba 10 - 24_02_2022.docx

Финансова обосновка.docx Финансова обосновка.docx

28.03.2022 Справка предложения Наредба №10.pdf 28.03.2022 Справка предложения Наредба №10.pdf

https://www.livechatalternative.com/