Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград на Общински съвет Свиленград.

Файлове:

proekt za izmenenie i dopulnenie na naredba13 i motivi.pdf proekt za izmenenie i dopulnenie na naredba13 i motivi.pdf

https://www.livechatalternative.com/