Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свиленград на Общински съвет - Свиленград

Файлове:

Proekt na Naredba 13 ot 7 05 2021.doc Proekt na Naredba 13 ot 7 05 2021.doc

https://www.livechatalternative.com/