Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №19 за условията и редът за поемане, обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград на Общински съвет-Свиленград.

Файлове:

Proekt na Naredba 19 ot 07 05 2021.doc Proekt na Naredba 19 ot 07 05 2021.doc

https://www.livechatalternative.com/