Сайтът е в процес на обновяване!

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Свиленград / посл. актуализация с Решение №1224/31.07.19г.

Файлове:

проект на наредба 2- 12 май 2020.pdf проект на наредба 2- 12 май 2020.pdf