Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Свиленград

Файлове:

Proekt naredba 27 ot 7_04_2020.doc Proekt naredba 27 ot 7_04_2020.doc

motivi Proekt Naredba 27 ot 7_04_2020.doc motivi Proekt Naredba 27 ot 7_04_2020.doc

https://www.livechatalternative.com/