Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд

Файлове:

naredba za izm i dop na narebda 7.pdf naredba za izm i dop na narebda 7.pdf

https://www.livechatalternative.com/