Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд / посл. актуализация с Решение №1128/27.03.19г.

Файлове:

проект на наредба № 7.pdf проект на наредба № 7.pdf

https://www.livechatalternative.com/