Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград, приета с Р-е №1040/14.12.2018г. , посл.изм. с Р-е №57/28.01.20г

Файлове:

Проект Наредба 10 от 06_04_2020.docx Проект Наредба 10 от 06_04_2020.docx

https://www.livechatalternative.com/