ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Файлове:

Proekt_Izm_Nar_10.pdf Proekt_Izm_Nar_10.pdf

https://www.livechatalternative.com/