Проект на наредба за отмяна на Наредба №9 за упражняване правата на собственост на Община Свиленград в общинските предприятия и в търговските дружества с общинско участие в капитала и приемане на нова такава наредба, в едно с мoтиви към същия проект

Файлове:

Проект за Отмяна на Наредба-drujestva s obstinsko u4astie- 25 05 2021.docx Проект за Отмяна на Наредба-drujestva s obstinsko u4astie- 25 05 2021.docx

https://www.livechatalternative.com/