Сайтът е в процес на обновяване!

ПРОЕКТ на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВИЛЕНГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Файлове:

MOTIVI I PROET izmenenie pravilnik201911.pdf MOTIVI I PROET izmenenie pravilnik201911.pdf