Проект на Правилник за изменение на правилника за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Свиленград

Файлове:

Проект правилник, в едно с мотиви.pdf Проект правилник, в едно с мотиви.pdf

https://www.livechatalternative.com/