Проект на Решение на ОбС-Свиленград за приемане на План - сметка за дейност "Чистота" за 2021г., в едно с мотиви към същата

Файлове:

Докладна План-сметка 1.jpg Докладна План-сметка 1.jpg

Докладна План-сметка 2.jpg Докладна План-сметка 2.jpg

Мотиви Докладна План-сметка.jpg Мотиви Докладна План-сметка.jpg

https://www.livechatalternative.com/