ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №6 ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И РЕКЛАМНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД (ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №128/25.04.2008 Г. НА ОБС-СВИЛЕНГРАД, ИЗМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №141/25.03.2020Г. НА ОБС СВИЛЕНГРАД)

Файлове:

Proekt_Izm_Nar_6 2етап.pdf Proekt_Izm_Nar_6 2етап.pdf

S-e Nar 6.pdf S-e Nar 6.pdf

https://www.livechatalternative.com/