ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №17 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Файлове:

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №17 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №17 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №17.pdf ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №17.pdf

https://www.livechatalternative.com/